INFORMACIÓ PERSONAL PUBLICADA AL WEB I A L 'APLICACIÓ IASTracker

Tota la informació personal mostrada al web i a l'aplicació es troba subjecte al següent Declaració de Privacitat Específica, acceptada per la persona abans de la recollida de dades personals, i es publicada sota el seu consentiment.

DECLARACIÓ DE PRIVACITAT ESPECÍFICA

1. Descripció

El projecte IASTracker reuneix la informació compartida pels voluntaris i es posa a la seva disposició com a dades obertes. La dades recollides pels voluntaris seran les observacions de les especies invasores exòtiques (IAS). Aquesta informació podrà ser usada per la comunitat científica, les autoritats ambientals i també serà accessible per al públic en general.

Donat que aquest procediment recull informació personal s'aplicarà la llei espanyola 15/1999 del 13 de desembre (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-23750) sobre la protecció de dades.

Quina informació personal recollim, quina és la base legal, amb quin propòsit i a traves de quins mitjans tècnics?

Identificació de les dades:

Les dades personals recollides i posteriorment processades podran incloure: El nom, els cognoms,  l'adreça de correu, la foto del perfil y el tipus de voluntari. 

Propòsit del procés:

El propòsit de processar les dades personals per part de IASTracker es proporcionar una resposta durant validació de les observacions d' especies invasores exòtiques  i optimitzar la seva gestió.

Informació tècnica:

Les dades de l'usuari són recollides a través de formularis i emmagatzemades en una base de dades SQL.

3. Com nosaltres poden protegir i guardar la teva informació?

Tenint en compte l'important requisit de la protecció i confidencialitat de les dades personals, s'han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les dades, tal com exigeix la normativa vigent sobre mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 4. Com pots verificar, modificar o esborrar la teva informació?

Els usuaris registrats poden accedir i actualitzar les seves dades personals al web mitjançant una paraula de pas. Els usuaris poden exercir el seu dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades recollides en les condicions i disposicions establertes en la legislació vigent enviant un correu a info@iastracker.ic5team.org, indicant en l'Assumpte: " Protecció de dades LOPD"

5. Informació del contacte

Si tens qualsevol pregunta respecte al procediment de les teves dades personals, si us plau adreça-la a info@iastracker.ic5team.org